Vi kan eldfast

- Vi säkrar industrins produktion genom service och underhåll av kritiska produktionspunkter. Vår expertis och flexibilitet säkerställer bra lösningar för nya anläggningar och löpande underhåll av befintliga. När du väljer oss som samarbetspartner minimeras stopptiden.

vad gör vi?

 Eldfast utför underhåll och service av ugnar, värmeanläggningar och eldfasta konstruktioner i industriföretags produktionsanläggningar. Vi har ett omfattande lager och levererar alla typer av eldfasta och isolerande material, förankringssystem och en rad specialprodukter för alla typer av industrier.
Våra produkt- och tjänsteområden:

Eldfast AB

Ett fristående aktiebolag med aktiva ägare som har lång erfarenhet och kompetens på eldfasta material och tjänster. Vi strävar ständigt efter att ha den bästa kompetensen inom de områden vi arbetar med.

Inom Eldfast arbetar människor med en stor passion för att med bästa möjliga insats göra bästa möjliga arbete – hela tiden. Vi har goda värderingar och tydliga etiska riktlinjer som gör att våra kunder kan lita på att vi är det bästa alternativet, inte bara när det gäller pris, utan också när det gäller leverans och hållbarhet. 

Vi håller till i ändamålsenliga lokaler i Uddevalla, och utför stora och små uppdrag i hela Skandinavien.

ISO-certificerat

Eldfast är certifierat i enlighet med ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018. Vårt kvalitets- och ledningssystem är uppbyggt och anpassat till vår kärnverksamhet, som är leverans och installation av eldfasta material.

stolt leverantör inom sinfra ramavtal

Revision- och underhållstjänster för produktionsanläggningar. Vi är Sinfra-anslutna & godkända för leveranser inom eldfast infodring och saneringstjänster.

AktuelLt

Nya hemsidor för Eldfast

Vi är stolta över att vår nya webbplats äntligen är live. Det är en stor uppgradering av både design och innehåll.

Värmeanläggningen är själva hjärtat i verksamheten

 Korrekt underhåll är en förutsättning för att upprätthålla säker produktion och drift.

Torrisblästring

Effektiv rengöring utan vatten och kemikalier.

Samhällsansvar

Världen förändras och vi måste alla på ett positivt sätt bidra till att skapa värde för kommande generationer. Eldfast förväntar sig, och kräver, högsta standard när det gäller uppförande hos anställda, kunder, leverantörer och andra parter som vi kommer i kontakt med. Vi tror att detta är bra för vår verksamhet.

 

våra hållbarhetsmål

jämställdhet

Jämställdhet – ett område som industrin behöver bli bättre på. Här är vår ambition att göra skillnad. Vi ska arbeta för att minska ojämlikheter och säkerställa att alla behandlas lika oavsett kön, t.ex. att alla har samma möjligheter till kompetens- och karriärutveckling, och lika lön för lika arbete.

ren energi

Vi ska – så långt detta är möjligt – använda ren energi i vår vardag och i våra projekt, t.ex. vid val av leverantörer, där vi ska se till att välja hållbara och miljövänliga produkter.

Mindre ojämlikhet

Vi ska arbeta för att minska social, politisk och ekonomisk ojämlikhet för alla – oavsett kön, etnicitet, religion eller ursprung. Vi ska vara ett inkluderande företag där alla är med.

ansvarsfull konsumtion och produktion

Vi lägger stor vikt vid att säkerställa att våra leveranser är hållbara och att vi har en hållbar konsumtion. Detta säkerställer vi bl.a. genom vårt leveranskoncept med fokus på installationstekniker, materialval, förpackningar, transporter, samt genom korrekt avfallshantering.