HÄLSA, MILJÖ,
SÄKERHET & KVALITET

Eldfast Svenska AB arbetar för en arbetsmiljö där vi har noll skador på personal, material och yttre miljö. Detta uppnås genom anställda med hög kompetens, gedigen kunskap och en önskan att ta hand om varandra. Vi ska avsluta varje arbetsdag med visshet om att alla anställda är lite friskare, har bidragit till en bättre miljö, har utfört sitt arbete säkert och levererat hög kvalitet. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Eldfast Svenska AB har följande godkännanden och certifieringar:

 


Eldfast har dessa certifieringar :

• Certified ISO 9001:2015
• Certified ISO 14001:2015

 

 

Kontakta oss

Eldfast Svenska AB

 

 

Telefon +46 (0)52-216400

E-post post@eldfast.se

Org.nr: 559144-3527