Ineos, Tyssedal i norge

Ineos Tyssedal er et smelteverk i Tyssedal, 6 km ut Sørfjorden fra regionsenteret Odda. Selskapet (K/S Ilmenittsmelteverket) ble startet på statlig initiativ i 1983 for å kunne utnytte ressursene som lå i ilmenitt fra Tellnesgruven i Sokndal, og ledig strøm og arbeidskraft i Tyssedal etter at aluminiumsverket der var lagt ned i 1980.

Verket er nå tatt over av Ineos, og råstoffet ilmenitt kommer fra Senegal. Ilmenitten videreforedles ved anlegget i Tyssedal i to hovedprosesser.

1. Forreduksjon i rotasjonsovn
2. Smelting i lysbueovn

Under forreduksjon fjernes oksygen ved hjelp av kull i en rotasjonsovn og pellets fra denne delen av prosessen blir ført videre til smelteovnen. I smelteovnen varmes materialet opp og smelter. I flytende form skiller materialet seg med jern på bunn og titanslagg på topp. De flytende materialene tappes fra ovnen i forskjellige høydenivå og kommer ut som jern og slagg.

Ineos Tyssedal sine hovedmarkeder er titan- og zirkonindustrien på verdensbasis. Ilmenittsmelteverket i Tyssedal er i dag ett av seks i verden av sitt slag, og det eneste i Europa. Smelteverket produserer slagg med et høyt innhold av titandioksid, som senere videreforedles og brukes som hvitt pigment i maling, plastprodukter, papir, keramikk og hygieneprodukter. Smelteverket produserer også råjern med høy renhet. Dette videreforedles til duktile jernstøperier og brukes blant annet i kumlokk, vindmølledeler, bildeler, maskindeler og verktøy. Bedriften har i dag ca. 200 ansatte.

Hvilken oppgave skulle løses:

Hjertet av prosessen i Tyssedal er smelteovnen som omdanner ilmenitt til jern og titanoksid. Smelteovnen holder til enhver tid et bad med flere hundre tonn jern og titanslagg i flytende form. En lekkasje på denne ville få katastrofale følger. Med 7 år siden forrige omforing var foringen i ovnen utslitt og skulle skiftes ut. Med en diameter på langt over 10 meter er det nødvendig med et firesifret antall tonn murstein og andre masser for å fore opp ovnen. Ineos ønsket å installere dette på kortest mulig tid.

Hvordan løste vi oppgaven:

Ildfast er ISO-sertifisert på Installasjon og leveranse av ildfaste materialer. Sertifiseringen bygger på vårt leveransekonsept som sikrer god planlegging og gjennomføring av denne typen prosjekter.

Vi hadde et svært godt team som sikret kontinuerlig plassledelse med fokus på HMS, kvalitet og fremdrift. I tillegg til egne ansatte hadde vi bistand fra en profesjonell underleverandør og samarbeidet fungerte meget godt. Ut over plassledelse og utførende personell stilte Ildfast med maskiner & utstyr for installasjonen.

Vår oppdragsgiver Ineos Tyssedal stilte med et dedikert team som hjalp oss med forsyningstjenesten og logistikken. Deres innsats skulle sørge for best mulig materialflyt inn i ovnen og det fungerte svært godt. Faste statusmøter sammen med oppdragsgiver og supervisor fra materialleverandør førte til gode faglige diskusjoner og utfordringer kunne derfor håndteres fortløpende under installasjonen. Vi gikk hyppige vernerunder i eget område, og deltok også på Ineos Tyssedal sine vernerunder. Dette avdekket mulige farlige forhold og med konstruktive diskusjoner med de HMS-ansvarlige var gode tiltak aldri langt unna.

Med så store tonnasjer som skulle installeres ble det mye emballasje som skulle sorteres og fjernes. I tillegg til å ivareta miljøet og sørge for riktig kildesortering var det viktig å holde orden på det trange området rundt ovnen for å ivareta sikkerheten. Underveis i prosjektet oppstod det en uforutsett hendelse utenfor vår kontroll der arbeidet måtte stanses. Ildfast var proaktive i granskingen og fant en løsning på videre installasjon som gjorde at arbeidet kunne fortsette på en sikker måte. Under ventetiden tok Ildfast på seg ekstra oppgaver så prosjektet kunne gå videre. Justert for den uforutsette stansen i arbeidet ble prosjektet gjennomført på avtalt tid.

Uttalelse fra kunden:

"Dette er den beste stampingen av offerforingen vi har sett. Dette vil forlenge levetiden på ovnen vår. Neste gang får vi Ildfast til å koordinere hele jobben." 

           - Inge Morten Skaar, metallurg Ineos Tyssedal

 

"During our time at INEOS Tyssedal working with ILDFAST, we are proud to have been a part of a team that consistently delivered exceptional performance. Their dedication, teamwork, and commitment to excellence were evident in every part of the project, and we are grateful for the opportunity to have been a part of such a high-performing team. Working alongside Gunnar Hovland and his team has been a truly rewarding experience. Their dedication to their work, attention to detail, and commitment to achieving excellence are commendable."

             - Christian Erker, Supervisor RHI Magnesita

 

  Foto fra prosjektet:

Fakta:
  • Kunde: Ineos Tyssedal

  • Bransje: Metallurgisk industri

  • Geografisk beliggenhet: Tyssedal

  • Type ovn: Lysbue smelteovn

  • Type arbeid/installasjonstekniker: Muring med tørr og våt mørtel, stamping/komprimering av løse masser, støpning.

  • Tidspunkt arbeid utført: Mars/april 2023

  • Prosjekt vunnet på anbudsrunde

VilL du veta mer, hör av dig till

Tomasz Sawicki
Ledare Projektavdelning
Tel: +47 405 57 818