Stockholm Exergi AB

Stockholm Exergi AB – Högdalen är ett kraftvärmeverk i Högdalens industriområde i Söderort inom Stockholm kommun. Aläggningen producerar el och fjärrvärme genom avfallsförbränning. Anläggningen togs ursprungligen i drift 1970 och producerade då endast el. Fjärrvärmeproduktionen inleddes 1979.

  Vilken uppgift skulle lösas:

Den årliga murverksrevisionen av P6. Eldfast Svenska AB är en ramavtalsleverantör till Stockholm Exergi AB där P6 i Högdalen är en av flertalet anläggningar inom lokalt område och koncern. Processen startades med projektering av objektet med möten, inspektioner och planering för murverkarbetet för 2023.

Detaljerad planering och ett nogrant utfört arbete är A&O för ett lyckat projekt.

  Hur löste vi uppgiften:

Eldfast Svenska AB fick en tidsplan att förhålla sig till av Stockholm Exergi AB. Det eldfasta arbetet är ett av många arbeten som utförs under en revision i den här storleken. Det är av stor vikt att lyckas hålla deadlines – det gjorde Eldfast Svenska AB. Att vara beredd på oförutsägagbara händelser är också viktigt i den dagliga framfarten.

Det slitna murverkets vattenbildas av annan entreprenör. Vi rengjorde ytorna, svetsade nya förankringar och installationen var en kombination av shotcreting och traditionel gjutning. I tillägg skyddssprutade vi lokalt slitna ytor, producerade prefab samt torkeldade hela pannan vars effekt är ca 90mw. Projektet var av stort omfång vilket krävde dagliga möten med entreprenörer och kund förplanering av revisionens framfart.

Eldfast Svenska AB levererade till detta projekt ett komplett koncept; inspektion, offert, framdriftsplan, installation, torkelding och samt tillhörande installationsrapport.

Nyckeln till ett lyckat projekt är ett tydligt arbete med HMS, rak komunikation och konkreta diskussioner – detta projekt blev ett lyckat projekt.

  Ett uttalande från kunden:

"Eldfast fick väldigt kort tid på sig att planera vår revison då våran dåvarande leverantör tackade nej till vår revision 3 veckor innan start. Eldfast AB är väldigt lösningsorienterade och ställde om till att utföra vår revision, vilket vi är väldigt tacksamma över. Jobbet ufördes säkert och före utsatt tidplan. Projektledning och arbetsledare närvarade på dagliga möten och alla utmaningar vi hade under revisionen löste Eldfast galant. Installationsrapporten var väldigt bra och utförlig."

               - Christoffer Åsberg, Underhållsingenjör Panna 6

 

  Bilder från projektet:

Fakta:
  • Kund: Stockholm Exergi AB

  • Bransch: Fjärrvärme + elproduktion

  • Geografisk positionering: Stockholm

  • Typ av ugn: CFB

  • Typ av arbeten/installationstekniker: Inspektion, svetsning, shotcrete, formsättning, gjutning, prefab, sprutning och torkeldning

  • Tidpunkt för utfört arbete: Oktober 2023

  • Eldfast Svenska AB är en godkänd leverantör av eldfasta murverkstjänster inom hela Stockholm Exergi AB´s koncern.

VilL du veta mer, hör av dig till

Joakim Svantesson Linné
Projektledare
Tel: +46 76 834 97 92