Om oss

Eldfast är ett ledande serviceföretag som erbjuder lösningar för underhåll och service av ugnar, värmeanläggningar och eldfasta konstruktioner i industriföretagens produktionsanläggningar. Vi levererar allt inom eldfasta material och installationer, med fokus på driftsäkerhet och riskeliminering.

Våra medarbetare är människor med en passion för att alltid göra ett så bra arbete som möjligt. Vi har goda värderingar och tydliga etiska riktlinjer som gör att våra kunder kan lita på att vi är det bästa alternativet, inte bara när det gäller pris, utan också när det gäller leverans och hållbarhet. Vi har en hög grad av integritet, objektivitet och kompetens inom vårt område. Sammantaget gör detta oss till en professionell aktör som sätter kunderna i centrum, så att vi kan bidra till att skapa – och bevara – värde. 

Eldfast AB är ett fristående aktiebolag med aktiva ägare. Vi håller till i ändamålsenliga lokaler strax ost om Uddevalla. Här finns vår administration och ett omfattande lager. Våra ingenjörer och projektledare är branschledande med sin erfarenhet och expertis, och vår maskinpark är ny och toppmodern. Vi arbetar varje dag för att vi ska vara det naturliga förstahandsvalet när du väljer leverantör av eldfasta material och tjänster. Vi utför stora och små uppdrag i hela Skandinavien.

organisationsstruktur

Eldfast AB är en del av Igni AS, ett investeringsbolag där aktiva ägare har ett långsiktigt och hållbart förhållningssätt till sina investeringar. Vårt fokus och vårt intresse ligger på det vi som ägare kan bäst.

Utveckling, produktion, försäljning och installation av värmebeständiga och eldfasta produkter för all industri är kärnan i vår verksamhet.

Samhällsansvar

Världen förändras och vi måste alla på ett positivt sätt bidra till att skapa värde för kommande generationer. Eldfast förväntar sig, och kräver, högsta standard när det gäller uppförande hos anställda, kunder, leverantörer och andra parter som vi kommer i kontakt med. Vi tror att detta är bra för vår verksamhet.

 

Kultur & värderingar

Arbetet med att stärka vår företagskultur är en ständigt pågående resa och en viktig del i att uppfylla vårt uppdrag. Målet med att utveckla en inkluderande företagskultur som främjar mångfald är att hjälpa våra medarbetare och kunder att lyckas riktigt bra. Vi tror att det är vår förmåga att arbeta tillsammans som gör våra drömmar trovärdiga och möjliga att uppnå. Vi vill bygga vidare på andras idéer och samarbeta över gränserna för att våra kunder ska kunna få det allra bästa från Eldfast. Önskan om tillväxt och förändring är en grundläggande del av vår kultur.

Vår vision:
Vi ska vara det naturliga förstahandsvalet
och en föredragen samarbetspartner i hela industrin.

Genom att specificera våra grundläggande värderingar, tillsammans med en tydlig vision, har vi även utarbetat en uppsättning etiska riktlinjer där ledningen sätter ord på de förväntningar och krav som Eldfast har på sina anställda, kunder, leverantörer, aktieägare och andra intressenter. De etiska riktlinjerna anger vilka etiska normer organisationen ska ha, vilken typ av beteende vi förväntar oss och vilka handlingar som inte är acceptabla. Våra viktigaste ledord är:

  • Integritet
  • Objektivitet
  • Sekretess
  • Professionell kompetens
  • Professionell uppträdande


Våra etiska riktlinjer tillämpas på en övergripande nivå och kompletteras av övriga riktlinjer, instruktioner och andra styrdokument inom specifika områden.

våra hållbarhetsmål

jämställdhet

Jämställdhet – ett område som industrin behöver bli bättre på. Här är vår ambition att göra skillnad. Vi ska arbeta för att minska ojämlikheter och säkerställa att alla behandlas lika oavsett kön, t.ex. att alla har samma möjligheter till kompetens- och karriärutveckling, och lika lön för lika arbete.

ren energi

Vi ska – så långt detta är möjligt – använda ren energi i vår vardag och i våra projekt, t.ex. vid val av leverantörer, där vi ska se till att välja hållbara och miljövänliga produkter.

Mindre ojämlikhet

Vi ska arbeta för att minska social, politisk och ekonomisk ojämlikhet för alla – oavsett kön, etnicitet, religion eller ursprung. Vi ska vara ett inkluderande företag där alla är med.

ansvarsfull konsumtion och produktion

Vi lägger stor vikt vid att säkerställa att våra leveranser är hållbara och att vi har en hållbar konsumtion. Detta säkerställer vi bl.a. genom vårt leveranskoncept med fokus på installationstekniker, materialval, förpackningar, transporter, samt genom korrekt avfallshantering.

Samarbetspartners

Våra kunder och leverantörer är mycket viktiga för oss.
Vi är stolta över att samarbeta med företag som: