AKTUELLT

Eldfast växer och utvecklas ständigt, och vi vill lyfta fram aktuella frågor som kan vara av intresse för våra läsare.

Nya hemsidor för Eldfast

Vi är stolta över att vår nya webbplats äntligen är live. Det är en stor uppgradering av både design och innehåll.

Värmeanläggningen är själva hjärtat i verksamheten

 Korrekt underhåll är en förutsättning för att upprätthålla säker produktion och drift.

Torrisblästring

Effektiv rengöring utan vatten och kemikalier.

NYE ANSATTE

Vi anställer flera duktiga kollegor i 2024.

ILDFAST TRENGER MER PLASS

For å ivareta den positive pågangen vi opplever har vi sammen med våre eiere startet et omfattende arbeid med utvidelse av våre lokaler på Vestby.

ILDFAST tildeles ny rammeavtale

Ildfast AS er stolte over å ha blitt tildelt en ny kontrakt, denne gangen for Tafjord Kraftvarme AS.

Under opplæring

Sarah och Trine på sitt första on-site besök. 

Brukte ildfaste masser - en oversett ressurs?

Med ökat fokus på hållbarhet och cirkulär ekonomi, menar Strisland att det bör ge god grund för återvinning av begagnade eldfasta materialer.

Frevar KF tildeler Ildfast ny rammeavtale

Formålet med avtalen er å sikre driften gjennom utskiftning og reparasjon av det ildfaste murverket i kjelene ved energigjenvinningsanlegget i Fredrikstad.