Produkter

Vårt lager är stort och täcker de flesta applikationer. Vi lagerför eldfast monolitiskt material, eldfast tegel, isoleringsmaterial, ankare, olika fiberprodukter, sotningsutrustning, bränsleroster etc. Detta ger oss flexibilitet att leverera material med kort varsel och till alla typer av industrier. Kontakta oss för ytterligare information och offert.

Eldfasta massor

Eldfasta material för de flesta applikationer. Allt från isolering, standard eldfast, lågcement och specialmassor. Massorna kan levereras som gjut- och sprutmassor samt med ett stort antal andra specialanpassningar.

Stampmassor

Stampmassor i flera kvaliteter och med olika typer av bindning. Dessa material kan installeras utan att det är nödvändigt med komplicerad gjutform eller avancerade tekniker.

Eldfast tegel

Vi erbjuder eldfasta tegel i många kvaliteter och format.

Isolertegel

Vi erbjuder isolerande tegelstenar i många kvaliteter och format. 

Ankare

Kemiska ankare, ankarjärn och hexmetal. Samtliga finns i olika dimensioner och kvaliteter.

Eldfast fiber

Vi har mattor, papper, packningar och rep, allt i olika dimensioner och kvaliteter.

Sprutningsutrustning

Vi lagerför sprutmunstycken, både kompletta och som reservdelar. Vi säljer även slangar för sprutning som metervara.

Sotningsutrustning

Vi har ett stort lager av borstar i olika typer och dimensioner. Flexibla lansar, sotningsutrustning och sotavskiljare/industridammsugare.

Bränsleroster

Leverans av roster till de flesta typer av anläggningar. Förutom ett stort beredskapslager erbjuder vi även teknisk design och kundanpassad tillverkning av bränsleroster.

Industridammsugare

Vi är återförsäljare av Delfin industridammsugare och kan leverera modellerna DM3, Mistral 352 och separatorer med kort varsel.