Torrisblästring

Helt rent utan vatten och kemikalier.

Det är ett välkänt faktum att sandblästring innebär en hel del föroreningar och hantering av specialavfall. Men det finns en alternativ rengöringsmetod som inte använder vatten, sand eller kemikalier och som är effektiv, skonsam och miljövänlig – nämligen torrisblästring.

 – Torrisblästring kan jämföras med sandblästring, med den skillnaden att det blästringsmedel du använder till själva rengöringen förångas och försvinner i stället för att bli specialavfall.

 Detta berättar Marius Østlie, VD på Eldfast. Eldfast är ett support- och serviceföretag som har specialiserat sig på underhåll av värmesystem. Vi levererar alla typer av eldfasta och isolerande material, förankringssystem och en rad specialprodukter för alla typer av industri.

– Torrisblästring är en effektiv rengöringsmetod som inte använder vatten, kemikalier eller blästringsmedel, och du slipper därmed få en förorenad produkt. Metoden är både miljövänlig och ren, vilket gör den lämplig för användning inom livsmedelsindustrin. Den är desinficerande och det blir helt enkelt mindre kladd, säger han.

Eldfast utför torrisblästring med förstklassig utrustning från marknadsledande Cold Jet. Cold Jets maskiner är mycket effektiva, pålitliga, använder mindre luft och mindre torris än andra torrismaskiner som finns på marknaden idag.

(Texten fortsätter under bilden)

Foto: Marius Østlie, VD och delägare i Eldfast.

 

Så här fungerar det:

Torris är koldioxid (CO2) i fast form som har kylts ned. Vid torrisblästring används små pellets av torris med en storlek på 3 mm. 

– Pellets av torris fylls på i en maskin och blåses sedan upp genom en slang och lämnar munstycket med en temperatur på 79 minusgrader. Partikelstorlek, tryck och mängd kan regleras beroende på vad som ska rengöras. Torrisen skapar små explosioner vid nedslaget och detta gör att smutsen du vill få bort spricker upp och försvinner. Termisk spänning bidrar till att göra ytbeläggningen spröd, vilket gör att den spricker upp, förklarar Østlie.

När torrispellets träffar en yta övergår de till gasform (CO2). Detta gör det möjligt att komma åt att rengöra områden som vanligtvis bara kan rengöras för hand. Genom att använda olika munstycken tillsammans med rätt tryck, luftflöde och torris kan man avlägsna många olika föroreningar och smuts, inklusive korrosion. Beroende på utrustning kan torrisblästring användas på de flesta ytor.

– Maskinerna vi använder kan i princip blästra allt från sot på ett papper eller en tapet utan att förstöra underlaget, till aggressiv rengöring som är mer som sandblästring. De nya och mest effektiva maskinerna kan justeras för att få ett mycket stort användningsområde. Man kan till exempel blästra direkt på elektrisk utrustning som inte är urkopplad, säger Østlie.

 

Effektiv och skonsam rengöring utan farligt avfall.

CO2 är ett förorenande ämne i sig, men Cold Jets innovativa teknik använder återvunnen CO2 som inte ger någon ytterligare miljöpåverkan, och dessutom elimineras föroreningarna, jämfört med andra typer av blästring.

 – Om du använder vatten måste processvatten, sot och liknande hanteras och förvaras, beroende på vad du rengör. Att slippa denna hantering blir i sig en miljöfördel vid torrisblästring. Dessutom undviker man nertid i samband med rengöring av maskiner och produktionsutrustning, säger Østlie. Han berättar att de främst använder torrisblästring på eldfasta installationer.

– Vanligtvis använder vi torrisblästring i projekt hos kunder som har produktionsanläggningar med pannhus och höga temperaturer, smältugnar och liknande. Där används torrisblästring för allt från allmän rengöring av pannhuset till direktrengöring av produktionsutrustningen. Det kan handla om avtappningsutrustning vid ett smältverk, om att blästra över kontrollpaneler eller in- och utvändig rengöring av kontroll- och styrpaneler. Egentligen allt från större produktionsutrustning till känsliga kontrollpaneler.

Torris har använts under de senaste 50 åren i industrier där det krävs effektiv och skonsam rengöring utan vatten, sand eller kemikalier.

– Torrisblästring passar dem som vill undvika dyrt specialavfall och eliminera nertid vid underhåll av maskiner och produktionsutrustning, avslutar han.